Rationel Innovation
Cand. Psych.
Tom J. Andersen
Fort Allé 5,
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 45 88 48 60

Email:
  Tom Andersen

WWW:
  Rationel-Innovation

Rationel Innovation

Udviklingsprojekt for forskningsmiljøer

  • Udviklingsprojektet RATIONEL INNOVATION sigter på at fremme forskningsteamets innovative kompetence.
  • Udviklingsprojektet anvender en no-nonsense strategi.
  • Udviklingsprojektet trækker således ikke på idéer om at forøge kreativiteten ved at slippe hæmningerne - eller at udvikle korpsånd gennem deltagelse i fysiske strabadser.
  • Udviklingsprojektet fokuserer på de kræfter i gruppedynamikken, der indvirker destruktivt på teamets evne til at forholde sig rationelt til de forskningsmæssige udfordringer.
  • Udviklingsprojektet placerer midlertidigt projektkonsulenten som vikarierende leder for teamet – som en lods på et skib.
  • Udviklingsprojektet resulterer i en udbygning af teamets horisontale kommunikation.


  • Læs mere: klik her.